Hoppa till innehåll
Hem » Affärsportföljen

Affärsportföljen

Begreppet produktportfölj används traditionellt inom försäljning som beteckning för de olika produkter som en säljare har med sig i sin ”portfölj” ut till kund.

Inom marknadsföring används ibland begreppet ”en hel produkt” eller ”en komplett produkt”. Idén är att en generisk produkt måste kompletteras med kompletterande produkter och tjänster för att produkten skall bli användbar och därmed ”köpfärdig” för en kund.

Till exempel så kräver en teknisk avancerad produkt (som en värmepump) kanske en installation, en manual och en kort introduktionsutbildning.

Vi har utvecklat begreppen och använder affärsportföljen som ett samlingsbegrepp för alla de olika produkter och erbjudanden som en säljare har till sitt förfogande.

Antalet produkter och erbjudanden avgör vilken bredd som portföljen har. Variationer och flexibilitet i erbjudanden ger portföljens djup. Tillsammans bildar de säljarens totala utbud.

Affärsportföljen kan innehålla produkter och erbjudanden inom alla kategorier nedan, men frågan är vilka produkter och erbjudanden som säljaren har tillgång till i sin aktuella portfölj?

Lär dig hur du kan använda Affärsportföljen genom att läsa boken Försäljning – metoder, modeller och säljteknik

  • Varor, fysiska produkter från säljande företag, samarbetspartners och underleverantörer. Beskrivningar och dokumentation.
  • Tjänster, till exempel kalkyler, installation, utbildning, konsulttjänster och bemanning
  • Materiella tillgångar, till exempel lokaler, maskiner, fastigheter och fordon
  • Immateriella tillgångar – till exempel programvaror, appar, musik, patent och varumärken
  • Service, till exempel underhåll, utbyte, reparationer, felavhjälpning, kundportal och serviceavtal
  • Leveransvillkor, till exempel garantier, transport till kund, uppackning och retur av emballage
  • Finansiering och betalning, till exempel hyra, leasing, avbetalning, lån, krediter och försäkringar
  • Erbjudanden, till exempel volymsrabatter, paketpriser, extrapriser, testperiod och abonnemang