Hoppa till innehåll

Försäljning – Metoder, modeller och säljteknik

Vi går på djupet

Baserat på forskning och praktisk erfarenhet presenteras nya koncept och modeller. Modellerna följer en gemensam grundtanke för att beskriva och förklara hur professionell försäljning bedrivs

Boken består av 8 olika delar
1. Vad är försäljning?
2. Grundläggande affärsförståelse
3. Kundens köpbeteende
4. Säljplanering
5. Försäljningsmetoder och processer
6. Säljteknik
7. Försäljningens villkor
8. Säljarens yrkesskicklighet

Ny modeller och metoder presenteras i boken

  • META – Situationsanpassad försäljning  är en ny modell som ger stöd till val av lämplig säljmetod och säljarens agerande. Kunder och affärer är olika och en specifik säljstil eller säljmetod passar inte i alla situationer
  • Affärskartan används för att skapa grundläggande affärsförståelse och hjälp att navigera i försäljning och affärer. Ny affärsanalysmodell!
  • Affärsportföljen visar alla de produkter och erbjudanden som en säljare har till sitt förfogande för att skapa värde till kunden. Ny värde modell!
  • Säljhjulet De tio vanligaste säljteknikerna, själva hantverket, beskrivs grundligt i säljhjulet. Ny modell om säljtekniker!

Boken innehåller också ett flertal etablerade och välkända modeller som används för att förklara viktiga samband och egenskaper. Till exempel Produktlivscykel PLC, Bostonmatrisen, SWOT-matrisen, Porters femkraftsmodell, Värdekedjan (Förädlingskedjan) och Kahnemans Prospektteori.

Tillsammans bildar dessa modeller ett nytt ramverk för en professionell, uppdaterad, modern och flexibel försäljning.

Förutom teorier och modeller innehåller boken ett stort antal exempel med berättelser och intervjuer från verkligheten i svenskt näringsliv.

Boken är upplagd i 8 temabaserade delar och 19 lättillgängliga kapitel. Varje del innehåller förklarande begrepp och modeller samt avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor.

Roberto Picornell

Författare

Anders Torelm

Författare

Du

Nästa säljexpert