Hoppa till innehåll
Hem » Om oss

Om oss

Vår historia
Namnet Norval Institute kommer från Norval Hawkins (1867-1936) som skapade den första säljprocessen. Norval arbetade på Ford som säljare för att senare bli General sales manager och ansvarig för att bygga upp Fords försäljningsorganisation med 10 000 återförsäljare Då Norval startade hos Ford var försäljning på 10 000 bilar per år och utvecklades under Norvals tid till 900 000 bilar per år.

1918 publicerade boken ”The Selling Process” av Norval Hawkins där han beskrev nio steg som fortfarande är grunden för de flesta säljprocesser. Genom att använda en säljprocess kan försäljning beskrivas, mätas och effektiviseras. Inspirationen kom från industrin och framväxandet av en alltmer effektiv tillverkningsprocess. Namnet Norval Institute är en hyllning till Norval Hawkins som professionaliserade och utvecklade yrkesområdet försäljning.

Vårt syfte
Främja utveckling av professionella och kompetenta säljare till svenskt näringsliv

Försäljning är enligt vår mening inte bara en väldigt viktig affärsprocess (kanske den viktigaste) utan är dessutom även ett mycket roligt och utvecklande yrke. Världens utveckling och välstånd bygger på handel och en fungerande marknad. Utan försäljning blir det inga affärer och ingen handel. Vi drivs av att utveckla säljare och säljorganisationer att bli ännu mer professionella och kompetenta inom försäljning.

Vårt mål & idé
Öka kunskapen om professionell försäljning genom att presentera och erbjuda säljare, företag, affärsskolor samt konsulter etablerade och nya metoder, modeller och säljtekniker som är beprövade och har hög evidence.

Genom att använda etablerade metoder och säljtekniker kan nya säljare snabbare komma till en grundläggande yrkesskicklighet. Yrkesverksamma säljare kan repetera och vidareutveckla sin kompetens i takt med tidens krav. Vår erfarenhet visar att användning av säljmetoder samt ett strukturerat säljarbete skapar goda säljresultat och nöjda kunder.

Vår mission
Vi vill lyfta yrkets status på marknaden och öka förståelsen för rollen som säljare, en kvalificerad yrkesprofession som kräver hög kompetens med fokus på kund och affärsmässighet.

Vi tar stafettpinnen från den första större säljkonferensen som anordnades 1916 i Detroit, USA. World Salesmanship Congress skulle “främja säljarens värdighet genom att höja säljarens rang till ett högre plan” och “ge bidrag till vetenskapen om försäljning i form av böcker, föreläsningar, kurser och publikationer”. Den Amerikanska presidenten var huvudtalare Woodrow Wilson.

Den första större säljkonferensen anordnades 1916 i Detroit, USA. World Salesmanship Congress skulle “främja säljarens värdighet genom att höja
säljarens rang till ett högre plan” och “ge bidrag till vetenskapen om försäljning i form av böcker, föreläsningar, kurser och publikationer”.
Huvudtalare på kongressen var Woodrow Wilson, USA:s dåvarande president.

Kontakta oss om försäljning!