Hoppa till innehåll
Hem » Affärskartan

Affärskartan


Modellen affärskartan skapar grundläggande affärsförståelse och är en utgångspunkt för taktiska metodval och operativ säljteknik. I detta kapitel går vi igenom affärskartans nio delar; affär, säljare, kund, produkt, behov, kanal, konkurrenter, relation och kommunikation.

Affärskartan spänner över många moment inom försäljningen men är i grunden ett hjälpmedel för en genomlysning, en analys av affären.

Djupet på analysen beroende på säljroll och typ av affär. En fingervisning är att ju mer komplexa affär desto mer fördjupning av affärskartan rekommenderas.

Typiska roller där affärskartan används på djupet är B2B-säljare som exportsäljare, Account Manager och Key Account Manager.

Affärskartan är också ett användbart hjälpmedel för säljledningar vid årlig budgetering eller genomlysning av viktig kund eller kundsegment. Vanliga användningsområdena för affärskartan är:

  • Kartläggning av nytt marknadssegment
  • Som underlag för budgetering av försäljningsmål
  • Framtagande av bearbetningsplan för visst kundsegment
  • Underlag för årlig aktivitetsplan
  • Genomlysning av specifik kund eller kundsegment
  • Förberedelse innan viktigt kundbesök.

Affärskartans nio delar affär, säljare, kund, produkt, behov, kanal, konkurrenter, relation och kommunikation.

Läs mer i boken Försäljning – metoder, modeller och säljteknik om hur du kan använda Affärskartan i ditt dagliga arbete för att utveckla dina affärer.

Affärskartan

Läs hur du gör en analys av din affärsportfölj för att öka ditt värdeerbjudande

Läs hur du anpassar din säljsituation för att maximera dina affärer META Situationsanpassad försäljning

Läs mer om hur olika försäljningsmetoder används

Provläs boken Försäljning – metoder, modeller och säljteknik